RSS Feed Subskrybuj główny kanał RSS / kanał RSS wydarzeń

 

Rok akademicki 2010/11


Wykłady z semestrze zimowym


  1. 21.10.2010 – Algorytmy geometryczne cz. 1, prowadzący: Patryk Żywica

  2. Na wykładzie zostały omówione podstawowe aspekty implementacyjne ważne podczas rozwiązywania zadań geometrycznych. Następnie omówiono podstawowe operacje na punktach i wektorach takie jak symetrie, obroty, rzutowanie, iloczyny skalarny i wektorowy.

  3. 28.10.2010 – Algorytmy geometryczne cz. 2, prowadzący: Patryk Żywica

  4. Treść wykładu: otoczka wypukła, najdalsza para punktów, przecięcie półpłaszczyzn, technika zamiatania (najbliższa para punktów, zawieranie punktów w wielokącie, przecięcia odcinków)

  5. 04.11.2010 – Drzewa przedziałowe i licznikowe, prowadzący: Patryk Żywica

  6. Treść wykładu: ogólna idea drzew przedziałowych i potęgowych, drzewa przedziałowe jedno, dwu i wielowymiarowe, różne typy drzew, metody implementacji, przykłady ciekawych zastosowań

  7. 25.11.2010 – Teoria liczb cz. 1, prowadzący: Tomasz Dwojak

  8. Treść wykładu: podstawowe algorytmy i twierdzenia teorioliczbowe np. rozszerzony algorytm Euklidesa, odwrotność modularna, Chińskie Twierdzenie o resztach, grupy Zn i Zn*.  Jak czas pozwoli, to przedstawienie rozwiązania zadania I z AMPPZ 2008.

  9. 02.12.2010 – Teoria liczb cz. 2, prowadzący: Tomasz Dwojak

  10. Treść wykładu: podstawowe algorytmy i twierdzenia teorioliczbowe np. rozszerzony algorytm Euklidesa, odwrotność modularna, Chińskie Twierdzenie o resztach, grupy Zn i Zn*.  Jak czas pozwoli, to przedstawienie rozwiązania zadania I z AMPPZ 2008.

  11. 02.12.2010 – Zastosowanie języka Java w rozwiązywaniu zadań, prowadzący: Patryk Żywica

  12. Treść wykładu: podstawy języka java, metody wczytywania i wypisywania danych, klasy BigInteger i BigDecimal.

    Materiały

  13. 09.12.2010 – Algorytmy tekstowe, prowadzacy: Łukasz Kalinowski

  14. 16.12.2010 – Omówienie zadań ze Sparingu, prowadzacy: Łukasz Kalinowski

  15. 13.01.2011 – Programowanie dynamiczne, prowadzący: Patryk Żywica

  16. Treść wykładu: ogólna idea programowania dynamicznego, problem wydawania reszty,problem mnożenia macieży, problem najdłuższego niemalejącego podciągu, problem komiwojażera.

    Materiały: referat Programowanie dynamiczne

  17. 20.01.2011 – Kompilacja i debuging, prowadzący: Patryk Żywica

  18. Treść wykładu: trochę ciekawostek o kompilacji kompilatorem GCC, dodatkowe flagi kompilacji, debugowanie, podstawowa obsługa debugera GDB.

    Materiały: GDB


Wykłady z semestrze letnim


  1. 02.03.2011 – Przepływy i sieci, prowadzący: Patryk Żywica

  2. Treść wykładu: algorytm Forda-Fulkersona, nietrywialne zastosowania.

  3. 16.03.2011 – Omówienie zadań ze Sparingu #2, prowadzący: Patryk Żywica

  4. 23.03.2011 – Omówienie zadań z konkursu USU Open Personal Contest 2011(timus), prowadzący: Patryk Żywica

  5. Metody algebraiczne w teorii grafów: Patryk Żywica

  6. Treść wykładu: Laplasjany, macierze sąsiedztwa, twierdzenie Kirchhoffa.

  7. Przeliczanie struktur oznaczonych i nieoznaczonych: Patryk Żywica

  8. Treść wykładu: twierdzenie Burnside’a, lemat Polyi, .


Tematyka wykładów grupa podstawowa:


  1. 21.10.2010 – podstawy rozwiązywania zadań, prowadzący: Tomasz Dwojak